enfrdeitptrues

Bobil`n

Har jeg rett miljømerke for denne byen?

Dette er et spørsmål de fleste som reiser nedover i Europa stiller seg fra tid til annen. Hvor stor er miljøsonen her? Hvilken farge skal miljømerket ha i dag? Spørsmålene er mange, men her er et hjelpemiddel.
I Tyskland er miljøsonene faste og gjelder hele døgnet og hele året, men hvor går grensen for den enkelte sonen? I Frankrike er det slik at den aktuelle luftforurensningen avgjør hvilken farge du kan ha på miljømerket den aktuelle dagen. Andre land har andre regler. Det kan også være forskjellige regler fra by til by. Da blir det vanskelig å forholde seg til hva som gjelder hvor. Spesielt gjelder dette der restriksjonene blir kunngjort lokalt dagen før restriksjonen trer i kraft. Dette er typisk restriksjoner som gjelder inntil forurensningen har sunket til et akseptabelt nivå igjen.
Hvilke restriksjoner gjelder i Paris i dag? Illustrasjon: Green Zones GmbH.

Green-Zones GmbH er forhandler av de fleste miljømerker du trenger i Europa. I år har de lansert en praktisk app som gir deg svaret rett i hånda. Den ble i sommer tilgjengelig for Androide-telefoner og nå har den også blitt tilgjengelig for Iphone.

I app-en får du informasjon om miljøsonene i Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike og Tyskland. Her velger du først land så by. Da får du opp en side med generell informasjon om miljøsonen. Du kan trykke på et kart for å se i detalj hvilket omfang miljøsonen har. Her kan du også søke på adresser for å se om din destinasjon ligger i eller utenfor sonen.
Nederst på siden kan du også trykke på en knapp for å se en enkel status om hvilke kjøretøy som kan kjøre inn i sonen.

Der restriksjonene i sonen kan endre seg vil det bli varselfarger for å gjøre deg oppmerksom på at du kanskje bør sjekke om du kan kjøre inn for eksempel i Paris i dag. I framtiden vil det også komme en funksjon som kan gi deg varsel i telefonen dersom det blir midlertidige restriksjoner i en miljøsone. App-en har kun informasjon om de nevnte landene og spesielt østover i Europa er det flere land med restriksjoner, som mangler her.

App-en kan lastes gratis ned der du ellers finner app-er. Søk «Green-Zones» så bør du finne den.Kilde: Bobilverden.no

Miljømerker i Europa

Både Tyskland, Frankrike, Østerrike og Danmark har innført krav om miljøoblat i områder utsatt for høy forurensing. Kravene gjelder imidlertid ikke alltid for alle kjøretøy. Det er også forskjell på kjøretøy over og under 3500 kg.

De fleste kjenner vel nå til de tyske miljømerkene. De har blitt utstedt i noen år i fargene rødt, gult og grønt. Så har kravene blitt strammet inn med årene. Et forutsigelig system som har tatt hensyn den teknologiske utviklingen av motorene. Det er en stund siden du kunne kjøre inn i en tysk miljøsone med et rødt merke. Med gult merke kunne du i fjor sommer kjøre inn i et par miljøsoner, men det blir det raskt slutt på. Tyskerne er i ferd med å ta skrittet videre til blått merke. Delstatene har imidlertid hatt problemer med å bli enige om innføringen.

Innføringen av blått merkekrav i tyske miljøsoner har derfor blitt utsatt fra høsten 2017 og antakelig til ut i neste år eller lenger. Det er også uenighet om hvilke kjøretøy det skal gjelde for. Det er derfor ingen hast med å skaffe dette merket. Det blå merket har andre kriterier (NOX) og vil trolig gjelde for mindre områder inne i de grønne sonene. Det grønne merket får du i hovedsak med euro 4 motorer eller høyere. Og du må ha det dersom du skal inn i en av de mange miljøsone. Kravet gjelder for alle biler med bensin- eller dieseldrift.

Bobiler med dieselmotor vil ikke få de to øverste merkene. De øvrige tildeles etter motorens egenskap. ©Crit-Air.fr / Green Zones GmbHFrankrike i år
I Frankrike har det fra 1. april vært obligatorisk med miljømerke i ditto soner. Det er foreløpig ikke så mange soner, men i motsetning til Tyskland kan det også gjelde på motorveier. Foreløpig bare på et sted. Nå er det forholdsvis lett å kjøre rundt de franske miljøsonene. Se lenke nederst for detaljer om det franske miljømerket.

Danmark har også et miljømerke. Det er faktisk seks år siden det ble innført, men gjelder ikke for bobiler i kjøretøygruppe M1. Men dersom du har en annen betegnelse for din bobil/buss bør du huske dette i København, Ålborg, Århus og Odense…

Nederland har også miljøsoner, men disse gjelder i praksis bare nederlandsk registrerte lastebiler.

I Belgia er det innført miljøsone i Antwerpen by hvor bare biler med euro 3-motor og partikkelfilter og nyere kan kjøre nå. Til nyttår kommer Brussels etter. Der vil kravet være euro 2-motor – i følge Wikipedia. Kravene er ikke omfattende og det enkleste er vel å ligge unna sentrumssonen.

Miljø eller penger?
Når man prøver å kartlegge miljøsoner i Europa kommer man raskt opp i avveininger mellom miljø og penger. Det ene kan være et alibi for det andre. I Sveits må du kjøpe et oblat til ca kr 250 før du kjører inn på motorveiene og før du passerer grensen på en motorvei. Her er det ulike gyldighetstider. Det kan som regel kjøpes på grensa.

Dersom du kjøper EasyGo(+) kan du knytte den til en avtale om halv pris på Øresundbroen og registrere din norske AutoPass-avtale. Foto: EasyGo.comI Østerrike klarer du deg med å kjøpe en vignett for motorveikjøring på samme vis som i Sveits – dersom du veier under 3500 kg. Veier bobilen mer enn 3500 kg må du ha en spesiell boks (GoBox), som må kjøpes og forhåndsbetales før du kjører over grensa. Bobiler over 3500 kan benytte seg av den danske Brobizzen i stedenfor GoBox, men må da ha brikka som kalles EasyGo+ (pluss). Da belastes du kreditkortet og slipper mye ståk underveis, forteller de som har prøvd å kjøpe/leie boks på grensa inn i Østerrike.

Det er mulig å kjøre i Østerrike uten vignett eller GoBox/EasyGo+, men da må du holde deg unna motorveiene. Blir du tatt uten den viktige boksen på en motorvei, blir det dyrt.
Østerrike har også et miljømerke som omfatter kjøretøy i gruppe N1-N3. Der er det få bobiler.
Dersom du skaffer deg EasyGo(+) skal du også være oppmerksom på at du kan få halv pris på Øresundsbroen og betale ferger med den. Se lenke med detaljer nederst.
EasyGo/EasyGo+ (Brobizz) kan også kobles til din norske AutoPass-avtale slik at du klarer deg med én boks i frontruta.

Også Tjekkia innfører miljømerke i år. Først vil det komme i Praha. Deretter i andre deler av landet. Det er kommuner/fylker som eventuelt innfører sonene. Vi har ikke ytterligere informasjon om situasjonen her.

Biler over 3500 kg må ha lokal bombrikke i Polen og Tsjekkia. Det finnes også vignett-krav i Bulgaria, Romania, Slovakia og Ungarn. Kilde NBCC.

Slik er de italienske miljøsonene skiltet. Foto: NAF.Italia har miljøsoner i fortrinnsvis eldre bydeler. Her hjelper det ikke hva slags motor du har. Du har ikke lov å kjøre inn i de skiltede sonene. Se lenke under for flere detaljer.

Det er særdeles tidkrevende å finne korrekt informasjon om de ulike miljøsonene. Der vi har vært noe vage, har vi heller ikke mer detaljert informasjon. Likevel skal de mest relevante sonene være omtalt. Artikkelen vil bli oppdatert dersom vi kommer over tilleggsinformasjon. Tips oss gjerne dersom du har konkrete erfaringer.

Vår erfaring er at oblater og vignetter kjøpes rimeligst direkte i det enkelte land. Den kommersielle aktøren Green-Zones.eu er definitivt dyr, men har omtaler av alle merker de selger på sin nettside. Enkelte ser dog ut til å være litt tidlig i salg. Det er normalt billigst å kjøpe fra lokale/nasjonale/offisielle utstedere. Et eksempel er Green-Zones.eu som tar 29 euro for det franske miljømerket, men bestiller du det direkte fra franske myndigheter koster det 5 euro. Og sistnevnte leverer mye raskere. Du vil oppleve det samme med det tyske merket.

Miljømerkene du kjøper gjelder normalt i hele bilens levetid, men kravene til hvem som kan kjøre hvor vil endre seg over tid.


Kilde: Bobilverden.no
Fra denne sommersesongen må du ha miljømerke

Fra 1. april 2017 gjelder det franske miljømerket også for utenlandske kjøretøy. Uten merket får du ikke lov til å kjøre inn i miljøsonene – uansett hvor ny motoren din er. Merket ble innført sommeren 2016. Bobilverden har gått gjennom regelverket, som både har fellestrekk med og skiller seg fra det tyske miljømerket.

Miljømerket finnes i seks farger og kategorier. Hvilket merke du får avhenger av bilens
motor, utslipp og registreringsår. I denne artikkelen vil vi for enkelthets skyld forholde oss til euro-betegnelsene på motorene, men registreringsdatoen vil kunne gi noen variasjoner uten at det står helt klart for oss hvordan det vil kunne virke inn.

I dag er det tre byer som har tatt i bruk miljømerket. Det er Paris, Grenoble og Lyon. Strasbourg er i prosess med å innføre miljøkravene knyttet til merket og ytterligere 21 byer skal innføre miljømerket senest i 2021.

Gjelder ikke nødvendigvis hver dag
I Tyskland er miljøsonene faste året rundt, og kun de som har lovlig merke for en sone kan kjøre inn i den. Det siste gjelder også i Frankrike, men miljøsonene kan ”slås av og på” etter behov. Ved liten forurensning kan alle biler med miljømerke kjøre inn i sonene. Uansett farge på merket. Ved forurensning vil det bli innført begrensninger av hvilke kjøretøy som kan kjøre inn i sonen. Reglene vil være lokale.

Miljømerkene har ulike farger og tallene 1 til 6 hvor laveste tall gis til de reneste motorene. Det finnes også et null-merke for el- og hydrogenbiler.
På dager med høy luftforurensning kan de lokale myndighetene for eksempel innføre krav om minimum kategori 4 for å få lov til å kjøre inn i miljøsonen. Dette kravet kan skjerpes dersom luftforurensningen ikke synker. Det kan derfor være krevende for andre enn lokalbefolkningen å følge med dagens restriksjon. Vi andre må følge med på skiltvarsler når vi nærmer oss en miljøsone.


Store bobiler går som lastebiler
Bobiler under 3500 kg regnes som personbiler (”cars” i tabellen vi har lenket til nederst). Bobiler over 3500 kg kategoriseres som lastebiler (”trucks” i tabellen vi har lenket til nederst).

For å slå det fast med en gang, en bobil med dieselmotor vil aldri oppnå beste kvalifisering i kategori 1. Der må du ha bensinmotor for å komme i betraktning.
Bobiler under 3500 kg vil med euro 5- eller 6-motor få merke i kategori 2. Bobiler over 3500 kg må ha euro 6-motor for å få kategori 2. Euro 5 rykker ned til kategori 3 for de store bobilene (se oppdatering nederst).

Biler under 3500 kg registrert før 1. januar 1997 og biler over 3500 kg registrert før 1. januar 2001 vil ikke få tildelt miljømerke i noen av kategoriene.

Ulike regler
Reglene for miljøsonene styres av lokale myndigheter. I Paris går grensen for miljøsonen langs ringveien rundt byen. Normalt må du ha kategori 5 eller bedre for å kunne kjøre innenfor ringveien. Biler uten miljømerke har aldri adgang til å kjøre innenfor ringveien.
I Grenoble gjelder miljøsonen et område på 600 km2, som også inkluderer motorveier gjennom området. Etter fem dager med høy luftforurensning vil kun biler med miljømerker i kategori en til fem få lov til å kjøre. Dersom forurensingen ikke synker vil det etter ytterligere to dager strammes inn slik at kun biler i kategori en til tre får lov til å kjøre i sonen. Digitale skilt vil varsle trafikantene. Ved høy forurensning vil også hastigheten bli senket med 20 km/t. Kollektivtransport vil bli billigere under restriksjoner og vil etter syv dager bli gratis.
Lyon følger samme mønster som Grenoble med ”spontane miljøsoner”. Som generell regel oppgis at ingen får kjøre inn i sonen uten miljømerke. Dagens krav til miljømerke vil være avhengig av forurensningsnivået. For gjennomkjøringstrafikken for eksempel på den populære nord-syd forbindelsen gjennom byen kan det innføres omkjøring via alternative ruter for biler med lavere kategori enn tre, men dette kan strammes inn ved lengre forurensning. Her vil også siste siffer i bilnummeret avgjøre. Det blir datokjøring for like og ulike sistesiffer når omkjøring blir pålagt.

De tre byene som til nå omfattes av miljømerket – ”CRIT’Air” – viser at det blir mange forskjellige løsninger å forholde seg til gjennom Frankrike når enda flere byer kommer til. Det ser ut til å være et fellestrekk at miljøsonen er aktiv mellom kl 8 og kl 20 og ikke om natten. Det synes å være en klar fordel å bestille miljømerke til bobilen om du har tenkt deg til Frankrike. Reglene i denne artikkelen er beskrevet ut fra tilgjengelig informasjon om praktisering fram til februar 2017.

Miljømerket koster snaut 5-30 euro avhengig av hvor du bestiller, og boten for å kjøre uten eller med for lavt miljømerke i en miljøsone koster deg en bot på opptil 375 euro, men normal bøtesats ligger rundt 70 euro. ”Prosesskostnader” blir lagt til boten, som kan kreves inn gjennom et europeisk samarbeid. Selv om utlendinger ikke omfattes av krevet før etter 1. april, kan du bestille merket fra 1. februar på lenken under. Før du begynner prosessen må du scanne vognkortet ditt da det skal følge bestillingen.

Oppdatering: I mars 2017 tok det fem uker fra merket ble bestilt på nett til det lå i postkassa i Norge. Det ble bestilt via ekstern forhandler. Det går raskere direkte fra franske myndigheter (se kommentar under). Vår bobil er på 4500 kg med euro 5 motor, registrert i mars 2014. Det var ventet at den skulle få kategori 3, men fikk kategori 2-merke. Det betyr at registreringsdato går foran euro-klasse. Ref. tabellen det er lenket til under.


Les mer: Her bestiller du direkte fra franske myndigheter, billigst (ekstern lenke)
Les mer: Her bestiller du miljømerket CRIT’Air hos forhandler, dyrest (ekstern lenke)
Les mer: Tabell med krav til merkekategorier (ekstern lenke)
Miljømerkene du kjøper gjelder normalt i hele bilens levetid, men kravene til hvem som kan kjøre hvor vil endre seg over tid.

Les også: Har du det tyske miljømerket?
Les også: Fra denne sommersesongen må du ha miljømerke
Les også: Tipset: Halv pris til Danmark
Les også: Alternative ruter i Østerrike
Les også: Miljøbøter i italienske byer


Kilde: Bobilverden.no

Emneord: Europa og bobil

Utskrift E-post

Copyright © 2019 Tor Arvid`s Verden.
All rights reserved.  
Web and Design by Tor Arvid Arntzen