2019 Desember dagens bilde

Blant bergartene nord for Trollfjord- Komagelv- forkastingen finner vi steile lag av dyphavssandstein og siltstein (turbiditter) tilhørende Kongsfjord­formasjonen.

De er spesielt godt blottet i veiskjæringene langs kysten øst for Kongsfjorden. 

Bergartene på Varangerhalvøya er prekambriske, lagdelte avsetningsbergarter.

De består hovedsakelig av sandstein og skifer avsatt opprinnelig som sand og silt langs randen av en gammel kontinent, for mellom 600 og 850 millioner år siden.

Bevegelser i jordskorpen førte deretter til at bergarter på den nordlige halvdelen av Varangerhalvøya ble skjøvet inn i området fra vest. Denne bevegelsen  skjedde langs en forkastning.

Vi ser den i terrenget som en forsenkning som løper fra Trollfjorden i vest, forbi Geatnjajávri på Kongsfjordfjellet, til Komagelv i øst.

Dagens bilde

  • Treff: 2578