Drone - flysoner

Samling av informasjon for drone flygere  

Skjermbilde_2020-08-30_kl._09.46.03.png

Link til kart hvor man kan se flysoneforbudene. 

https://www.safetofly.no/

På meny nede til venstre velger du....

Velg bakgrunnskart - Topografi

Velg deretter TEMAKART - Forbudsoner (bilde av drone)

 

 

Verktøy for dronepiloter

Safetofly er en innsynsløsning med informasjon som en dronepilot skal ta hensyn til i en RPAS-operasjon.

Løsningen er et samarbeid mellom UAS Norway og Asplan Viak Internet AS. Data er levert fra flere kilder, blant annet:

  • Avinor
  • Geonorge/Kartverket
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • YR/MET.no
  • Snowflake Software

Noen av datakildene – eksempelvis NOTAM og luftromsdata – krever autentisering.

Merk at operatører som skal benytte andre sensorer enn foto/video må registrere dette hos NSM - Gå til registreringsskjema.

Nyttig informasjon fra eksterne kilder.

Se informasjonsvideo på YouTube. 

 

  • Treff: 4663